Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
+48 22 378 25 13

Czynności notarialne

Szeroki zakres czynności notarialnych.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Opłaty notarialne

Dokładna wysokość opłat ustalana jest na podstawie dokumentów, po dokładnym określeniu rodzaju czynności, która ma być dokonana.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Czynności i opłaty notarialne

Wysokości opłat za usługi notarialne różnią się od siebie w zależności od dokonywanego typu czynności notarialnej. Pobierane są takie opłaty jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków darowizn, opłata sądowa czy wynagrodzenie notarialne powiększone o VAT. Kwota należna za pracę notariusza ustalana jest na podstawie dokumentów, w momencie dokładnego określenia typu czynności, która ma zostać dokonana. Informacje o niezbędnych dokumentach oraz o wysokości opłat związanych z czynnością udzielane są przez notariusza lub pracownika kancelarii, telefonicznie, drogą mailową lub osobiście.

Czynności notarialne

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub też są do tego zobowiązane. Zgodnie z prawem takie czynności dokonane w kancelarii notarialnej mają charakter dokumentu urzędowego. Zakres działalności definiuje art. 79 ustawy Prawo o notariacie.

Zgodnie z nią notariusz dokonuje takich czynności jak:

- sporządzanie aktów notarialnych
- sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
- sporządzanie poświadczeń
- doręczanie oświadczeń
- spisywanie protokołów
- sporządzanie weksli i czeków
- przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów
- na żądanie stron sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
- dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz

+48 22 378 25 13
kancelaria@not.waw.pl

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne
Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
Sporządza poświadczenia
Doręcza oświadczenia
Sporządza protesty weksli i czeków
Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Spisuje protokoły
Sporządza wypisy, odpisy
i wyciągi dokumentów
Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadzceń i innych dokumentów
Sporządza inne czynności wynikające
z odrębnych przepisów

Informacje


W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:

- podatek, od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków darowizn,
- opłatę sądową,
- wynagrodzenie notarialne powiększone o VAT.

Pobrane podatki oraz opłaty sądowe są wpłacane przez notariusza na rachunki bankowe właściwych organów podatkowych oraz sądów.

Informacje o niezbędnych dokumentach oraz o wysokości opłat związanych z czynnością udzielane są przez notariusza lub pracownika kancelarii, telefonicznie, drogą mailową lub osobiście.

Dokładna wysokość opłat ustalana jest na podstawie dokumentów, po dokładnym określeniu rodzaju czynności, która ma być dokonana.

Informacje związane z planowaną w kancelarii czynnością udzielane są bezpłatnie.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpowiemy na każde Twoje pytanie

Proszę czekać, trwa ładowanie danych

Mapa dojazdu


Dane firmowe

Kancelaria Notarialna
Bartłomiej Wiśniewski

ul. 1 Sierpnia 27 lok.2
02-134 Warszawa

Telefony kontaktowe

tel. +48 22 378 25 13
tel. +48 22 378 25 84

tel. kom. +48 533 369 444
fax +48 33 378 25 76

kancelaria@not.waw.pl

Godziny otwarcia

Godziny urzędowania:
Pon. - Pt. 09:00 do 17:00

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza godzinami urzędowania

Numery rachunków

Deutsche Bank Polska S.A. 51 1910 1048 2758 4658 6420 0001

Rachunek depozytowy kancelarii:
Deutsche Bank Polska S.A.
07 1910 1048 2219 4658 6420 0001